Sanace komínu 200 m ve Vřesové, Sokolovská uhelná, p.n., a.s.

Hlavním účelem opravy bylo zejména prodloužení celkové životnosti komínu v současném režimu provozování.

Oprava komínu 200 m sekce Teplárna – I. etapa

Původní stav

Na vnitřním pouzdru komínu od úrovně + 90 m do úrovně 200 m byly velké nánosy splodin v tloušťce až 15 cm, lokálně poškozené spárování kyselinovzdorných cihel a lokálně poškozená dilatace vyzdívky.

Opravované prvky

Vnitřní pouzdro komínu od úrovně + 7 m do úrovně + 200 m.

Rozsah prováděných prací

Zpřístupnění konstrukce, vybourání montážního otvoru, tryskání vnitřního pouzdra, lokální opravy dilatací a celoplošný nástřik vnitřního pouzdra, zazdění a zakrytí montážního otvoru.

Oprava komínu 200 m sekce Teplárna – II. etapa

Původní stav

Vnější povrch dříku byl narušen množstvím převážně svislých trhlin, povrch betonu byl v místech pracovních spár lokálně poškozen do hloubky cca 15 cm, povrch komínu byl lokálně poškozen opadáváním povrchových vrstev nad výztuží v ploše do hloubky 5 cm, beton dříku byl zkarbonatován do hloubky 2 – 25 mm, ochranný nátěr a systém denního leteckého značení povrchu byl značně poškozen, nátěry ocelových konstrukcí byly poškozeny, ocelové konstrukce byly lokálně poškozeny korozí.

Opravované prvky

Vnější povrch komínu od úrovně ± 0 m do úrovně + 200 m. Oprava a nátěr ocelových konstrukcí, asistence při rekonstrukci  anténních rozvodů a antén.

Rozsah prováděných prací

Předúprava železobetonového podkladu, tryskání VVP, injektáž trhlin, reprofilace a ochranný nátěr vnějšího povrchu komínu, oprava a nátěr ocelových konstrukcí, demontáž a montáž anténních a elektrických rozvodů, demontáž a montáž antén.

Podrobnosti o zakázce

NÁZEV ZAKÁZKY

Oprava komínu 200 m sekce Teplárna
– I. etapa
– II. etapa

TERMÍN

květen až červenec 2013
červen až listopad 2015

KLIENT

Sokolovská uhelná, p. n., a.s.

MÍSTO STAVBY

areál Sokolovská uhelná, p. n., a.s.

Galerie

Sanace kominu ve Vresove