Sanace CHÚV II., Teplárna Trmice, a.s.

Předmětem prováděných prací bylo provedení zesílení a obnovení stávající konstrukce na základě statického posouzení. Provedení bylo zaměřeno na statické zajištění celé konstrukce a prodloužení životnosti objektu.

Rozsah prací

Po demontáži stávajících rozvodů bylo provedeno odbourání nesoudržných a kontaminovaných vrstev původního betonu. Povrch opravované konstrukce byl očištěn tryskacím zařízením FALCH R 5 VVP 500 Bar. Zkorodovaná výztuž byla nahrazena novou a doplněna dle zpracované PD a Statického výpočtu. Obnažená a doplněná výztuž byla ošetřena pasivačním nátěrem PCI Legaran RP (Premix SAN B). Na obnaženou a doplněnou výztuž byl nanesen vícevrstvý nástřik reprofilační malty zařízením PUTZMEISTER S 5 materiálem PREMIX SAN B M 2 (MC – NAFUFIL KM 250). Dále bylo provedeno zesílení staticky nevyhovujících sloupů montáží nové armovací výztuže dle zpracované PD a Statického výpočtu. Zesilované sloupy byly vybedněny systémem PERI a zabetonovány betonem C 25/30, XXC2, F 7 za použití betonpumpy PUTZMEISTER. Jako ochranný nátěr byl použit materiál MC ColorFlex v šedé barvě.

Tato realizace je typickým příkladem opravy železobetonových konstrukcí v energetickém průmyslu. Specialitou provádění prací je zohlednění teploty podkladu a vzduchu po celou dobu opravy. V průběhu opravy byla měřena teplota vzduchu a byla přijímána opatření na snížení negativních dopadů teploty na vyzrávání sanačních a nátěrových hmot.

Podrobnosti o zakázce

NÁZEV ZAKÁZKY

Sanace CHÚV II.
– I. etapa
– II. etapa

TERMÍN

říjen 2010 až duben 2011
duben 2011 až duben 2012

KLIENT

Teplárna Trmice, a.s.

MÍSTO STAVBY

areál Teplárna Trmice, a.s.

Galerie