Oprava chladící věže č. 5 v Elektrárně Tisová

Předmětem projektu byla lokální oprava nosné konstrukce objektu CHV č. 5  a kompletní výměna chladícího systému.

Rozsah prací

Projekt opravy CHV č. 5 řešil opravu železobetonových konstrukcí a výměnu chladící výplně. Hlavním nedostatkem VCHV 5 bylo nedostatečné čištění chladící a doplňované vody v závislosti na provozu a provozních podmínkách. Z tohoto důvodu docházelo k zanášení chladících kanálků těchto vestaveb. Vlivem zanesení vestaveb nebyly splňovány základní parametry chladícího pásma, nedocházelo k dostatečnému vychlazení chladící vody a tímto se ovlivňovala i účinnost kondenzátoru. Další důsledek zanesení vestaveb bylo zvyšující se přetížení nosné ocelové konstrukce vestaveb, kdy může dojít k destrukci v jednotlivých buňkách VCHV 5.

Bylo provedeno čištění eliminátorů VP 220 Bar tryskacím zařízením Kranzle, v rámci kontroly kvality byla provedena zkouška vodotěsnosti povrchových vrstev, zatmelena trhlina na  styku rozvodny s difuzorem (lepící stěrka Aquafin 2K), vložena hydroizolační páska a nanesen sjednocující ochranný nátěr. Dále byla nově vybetonována spádová vrstva u rozvodny a difuzorů a napenetrována asflatovou penetrací, opravena dilatace, chladicí systém, vyčištěno potrubí a bazén a opraveny trhliny v něm.

Podrobnosti o zakázce

NÁZEV ZAKÁZKY

Oprava chladící věže č. 5

TERMÍN

září 2017

KLIENT

Elektrárna Tisová, a. s.

MÍSTO STAVBY

chladící věž č. 5 v Elektrárně Tisová

Galerie

Tisova-vychozi-stav
Tisova-prubeh-praci