Stavební práce při opravě Vodní elektrárny Nymburk, Hydropol, a.s.

Předmětem prováděných prací byly stavební úpravy při modernizaci vodní elektrárny. Provedení bylo zaměřeno na zvýšení její účinnosti a prodloužení životnosti celého díla.

Rozsah prací

Po provedení demontáže původních soustrojí bylo provedeno tryskání celé plochy tryskacím zařízením KRANZLE Quadro 800 TST 250 Bar. Po osazení nového soustrojí byla provedena montáž výztuže kotvené za použití kotevních trnů a kotevních bloků do původní konstrukce chemickou kotvou FIS VS 300 T dle zpracované PD. Dále byly provedeny postupné betonáže nových konstrukcí do prostorového bednění, provedeného standardním tesařským způsobem dle zpracované PD a statického posudku. K provedení betonáže byl použit samozhutnitelný beton  C 25/30, XC2, SCC, kamenivo 8 – 16 mm.

Tato realizace je příkladem úpravy železobetonových konstrukcí vodního díla. Specialitou  je provádění prací železobetonářských konstrukcí nepravidelných tvarů, stavebních prací pod úrovní okolní hladiny vodního toku a z toho plynoucí problematiky, např. zvolení specifických postupů prací, průběžná údržba provizorního hrazení a trvalé čerpání vody z provizorních čerpadlových jímek.

Podrobnosti o zakázce

NÁZEV ZAKÁZKY

Provedení stavebních prací – VE Nymburk

TERMÍN

únor až září 2009

KLIENT

Hydropol Project & Management, a.s.

MÍSTO STAVBY

areál Vodní elektrárny Nymburk

Galerie