Jsme společností, orientující se silně na zákazníka. Cílem všech našich činností je vždy 100% splnění jeho požadavků na kvalitní dodávky materiálu a prací. Naše služby poskytujeme co nejkvalitněji a nejrychleji k plnému uspokojení klientů.

Veškerá naše činnost je prováděna na základě dokumentačně zpracovaného Systému řízení jakosti, který byl v roce 2000 certifikován dle ČSN EN ISO 9001:1995 a od té doby je v předepsaných lhůtách recertifikován. Se střednědobým výhledem předpokládáme zavedení sytému environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001 a systému managementu bezpečnosti dle ČSN ISO 45001.

V naší společnosti pracují autorizovaní inženýři v oboru pozemních, průmyslových, inženýrských, dopravních staveb a v oboru zkoušení a diagnostiky staveb. Každý z nich projde komplexním zapracováním a dostává se mu kontinuálního vzdělávání.

Příručka kvality stručně a přehledně popisuje QMS, realizovaný ve společnosti, a stanovuje všem pracovníkům zásady, pravidla a postupy pro zajišťování fungování požadavků QMS dle ČSN EN ISO 9001. Každý zaměstnanec zná v QMS své postavení a svoji odpovědnost.

Všichni naši dodavatelé jsou schopni dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací. Chceme mít pouze spolehlivé a kvalitní dodavatele, z tohoto důvodu je hodnotíme, vybíráme a úzce s nimi spolupracujeme tak, aby splnili všechna naše očekávání.

Certifikáty a oprávnění

Certifikat-NDT-zkouseni-Stastny

Certifikat-NDT-zkouseni-Stastny

Certifikat-ISO-9001-2018-2021

Osvedceni-o-autorizaci-Statika-a-dynamika-staveb-Bund

Osvedceni-o-autorizaci-Zkouseni-a-diagnostika-staveb-Habarta