Horoklub Chomutov

Horoklub Chomutov je dobrovolným, samosprávným sdružením občanů, projevujících zájem o horolezectví a hory jako takové. Klub má postavení právnické osoby charakteru spolku podle zákona č. 89/2012 Sb.

SPORT PROFESS CHOMUTOV AČR