Sídlo společnosti
Firemní střediska
  • Areál Sokolovské uhelné právního nástupce a.s. ve Vřesové

  • Areál Unipetrol RPA, s.r.o. v Záluží u Mostu

  • +420 476 163 599

IČO: 25046527
DIČ: CZ 25046527
Zapsaný v OR , vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1168
Bank. spojení: Unicredit Bank Czech and Slovakia Republic, a.s., č.ú.: 6324819001/2700
Společnost má zaknihované akcie v CDCP (ISIN:  CZ0005136747, LEI: 315700Z2AG2M05OQQ887)

Společnost S-Profess, a.s. zastupují:

pan Stanislav Zeman

generální ředitel a předseda představenstva
zeman@s-profess.cz

Ing. Jiří Šťastný

vedoucí technického odboru a místopředseda představenstva
stastny@s-profess.cz

paní Lenka Hrubá

vedoucí ekonomického odboru a členka představenstva
hruba@s-profess.cz