Odborná a publikační činnost

Organizování a provádění vzdělávacích akcí v oblasti sanací stavebních konstrukcí a kontroly jakosti ve stavebnictví.

Praktické ukázky použití metod a zařízení v oblasti sanací stavebních konstrukcí a kontroly jakosti ve stavebnictví.

Přednášková a publikační činnost na odborných seminářích a setkáních.

Zpracování metodiky provádění a kontroly prací pro zadané pracovní činnosti.

Spolupráce na vývoji a prezentaci sanačních hmot.

Sbornik konference Sanace

Sborník konference Sanace

Prispevek na konferenci Sanace

Příspěvek na konferenci Sanace

Pasportizace staveb

Pasportizace (technický a ekonomický audit) stavebních objektů je technickou pomocí vlastníkovi – správci stavebních částí, jejímž výsledkem je souhrnné zpracování poznatků o objektech. Tj. zhodnocení, v jakém stavu se objekty nachází, vyhodnocení tohoto stavu porovnávací metodou, stanovení postupu opatření s cílem použití tohoto výstupu pro plán údržby a oprav. Jedná se o systémový dlouhodobý krok s „povinnou“ trvalou aktualizací.

Rozsah pasportizace:

Vytvoření seznamu objektů na základě orientační prohlídky a jejich zakreslení do situačního plánu areálu.

Vyplnění jednotných formulářů s technickými údaji ke každému objektu při podrobné vizuální prohlídce (včetně digitální PD a fotodokumentace).

Zatřídění objektů do kategorií dle potřebnosti oprav.

Zpracování jednotlivých objektových knih na základě informativní diagnostiky.

Návrh na opatření (odstranění vad) u jednotlivých objektů včetně odhadu finančních nákladů.

Zpracování plánu periodických kontrol a prohlídek jednotlivých objektů.

Ekonomické vyhodnocení a porovnání.

Všechny údaje jsou předávány v tištěné i digitální formě pro potřebu vytvoření propojených databázových souborů.

Pasportizace Česká rafinérská

Pasportizace – Česká rafinérská

Pasportizace

Dokumentace k pasportizaci

Technické a technologické činnosti

Zpřístupnění výškových objektů a konstrukcí (individuální pomocí horolezecké techniky, kolektivní pomocí pracovních plošin nebo atypické konstrukce, včetně zpracování bezpečnostních a provozních předpisů).

Tryskání povrchů (tryskání kovů, betonů, kamene a dřeva, tryskání mokrým abrazivem zařízením „TORBO“, tryskání suchým abrazivem, tryskání vodou a vodou s přisáváním abraziva, tryskání plamenem, včetně zpracování technologických a bezpečnostních předpisů).

Práce s vodním paprskem (dělení materiálů, hydrodemolice, tryskání povrchů s automatickým dávkováním inhibitoru koroze, bodové a rotační trysky).

Strojní nanášení stavebních hmot (suché nástřiky malt a betonů, mokré nástřiky malt a betonů, včetně zpracování technologického předpisu).

Strojní nanášení nátěrů (bezvzduché stříkání, kontrola vrstev měřením, včetně zpracování technologických, hygienických a odpadových předpisů).

Kontrola jakosti (měřící přístroje, provádění zkoušek, zkušební etalony, platné normy, plány kontroly jakosti, systém řízení jakosti).

Alpiq-Zlin-Zpristupneni-CHV-pro-STP-pomoci-plosin

Alpiq Zlín – Zpřístupnění CHV pro STP pomocí plošin

Metalspric-Zpristupneni-mostu-pomoci-plosin

Metalšpric – Zpřístupnění mostu pomocí plošin

Výroba kovových konstrukcí

Výstavba nových ocelových konstrukcí (haly, přístřešky, potrubní mosty).

Revitalizace ocelových konstrukcí (demontáž poškozených částí, sanace nosné konstrukce, nové opláštění a prosvětlení).

Dílenská zámečnická výroba (potravinářské AK přípravky, přepravní koše, prostorové rámy, schodiště, kovářské práce).

Tryskání kovových povrchů (pískování, „mokré“ tryskání zařízením TORBO, tryskání vodním paprskem).

Povrchové úpravy (žárový pozink, bezvzduché stříkání, ochranné nátěrové systémy).

CEZ-EDE_Novy-kourovod

ČEZ Elektrárna Dětmarovice – Nový kouřovod

CEZ-EPR_Nova-cast-kabeloveho-mostu

ČEZ EPR – Nová část kabelového mostu

Vedení účetnictví

Vedení účetnictví právnických osob.

Vedení účetnictví fyzických osob.

Daňová evidence.

Vedení účetnictví sportovních klubů a zájmových organizací.

Vedení účetnictví vlastníkům bytových jednotek v obytných domech.

Poradenské středisko v oblasti daní, účetnictví, mezd a personalistice.

Příprava podkladů a účast na kontrolách FÚ, OSSZ, zdravotních pojišťoven.

Pro výše uvedené služby máme odbornou způsobilost, oprávněné a znalé pracovníky včetně technického a programového vybavení (účetní programy STEREO 2007, ÚČTO 2007).

Vedení účetnictví

Vedení účetnictví

Znalecký ústav

Znalecké posudky staveb pro nás zajišťuje znalecký ústav CON TES, s.r.o., který je zapsán v prvním oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru stavebnictví s rozsahem znaleckého oprávnění pro posuzování staveb bytových, občanských, inženýrských a průmyslových včetně staveb energetických z hlediska statiky, rekonstrukce, vad, poruch a havárií, a pro posuzování technické dokumentace staveb, stavebních prací a technologií podle ustanovení § 21, odst. 3, zákona č. 36/1967 Sb.

Znalecký ústav pro naše zákazníky zajišťuje:

Znalecké posudky pro obchodní soudy.
Znalecké posudky v trestním řízení.
Znalecké posudky v občanskoprávním řízení.

Ukázka znaleckého osvědčení:

Znalecke osvedceni